REGULAMIN
PROMOCJI „DZIENDZIADKA10”

 • 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Promocja pod nazwą  „Kupony rabatowe”, zwana dalej Promocją, organizowana jest przez Sklep Wielobranżowy Ekstramet Paweł Chmielewski, ul. Nowe Brzesko 6, 32-120 Nowe Brzesko, zwaną dalej „Organizatorem”.
 2. Promocja odbywać się będzie w terminie od dnia 17.01.2022 r. od godziny 00:00. do dnia 22.01.2022 r. do godziny 00:00.
 3. Promocja prowadzona jest na całym obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.
 4. Promocja nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
 5. Promocja nie łączy się z innymi promocjami.
 6. Regulamin Promocji dostępny jest do wglądu na stronie internetowej ekstramet.pl, zwanej dalej „Stroną internetową”.
 • 2. ZASADY PROMOCJI
 1. W promocji mogą wziąć udział osoby posiadające kupon rabatowy.
 2. Kupon rabatowy można znaleźć na Fanpage’u sklepu w serwisie Facebook.
 3. Jedna osoba może skorzystać z kuponu 1 raz.
 4. Uczestnikiem Promocji może być osoba spełniająca warunek, o którym mowa w ust.1, będąca osobą fizyczną, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Osoba, która nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych, może otrzymać kupon i zrealizować go w ramach Promocji za zgodą przedstawiciela ustawowego.
 5. Kupon rabatowy uprawnia do 10 % zniżki na zakupy produktów oferowanych przez Organizatora w kategorii „Narzędzia i Warsztat”, zrealizowane za pośrednictwem sklepu internetowego Organizatora pod adresem ekstramet.pl, pod warunkiem, że minimalna wartość dokonanych zakupów w podanej kategorii produktów wyniesie 99 zł.
 6. Skorzystanie z kuponu rabatowego następuje poprzez wpisanie w odpowiednie okno sklepu internetowego Organizatora kodu umieszczonego na fanpage’u w koszyku lub podczas finalizacji zamówienia.
 7. Kupon rabatowy może być wykorzystany tylko jeden raz.
 8. Posiadaczowi kuponu rabatowego nie przysługuje prawo do otrzymania równowartości rabatu w formie ekwiwalentu pieniężnego.
 • 3. REKLAMACJE
 1. Reklamacje będą rozpatrywane zgodnie z informacjami podanymi w zakładce „Reklamacje i gwarancja
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uzyskanie i wykorzystanie kuponu rabatowego niezgodne z niniejszym Regulaminem.
 • 4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Udział w Promocji jest równoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 2. Zasady przeprowadzania Promocji określa wyłącznie niniejszy Regulamin. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny.